F1

Arbejder du på en webshop? Der er mange måder at sætte en webshop op på. Det rent praktiske lærer du ved at følge kurser, læse på nettet eller få rådgivning af andre. Men når det kommer til at sammensætte selve webshoppen, kan det være svært at finde ud af, hvilke punkter der er vigtige at fokusere på. En god hjemmeside skal helst indeholde meget information, men uden at det virker overvældende og uoverskueligt. 

Få inspiration fra andre gode webshops

Når du skal lave en webshop, er det en rigtig god idé at indsamle inspiration fra andre gode og succesfulde webshops. En måde at finde disse på, er ved at søge på nettet efter et emne, der kunne være relevant for en webshop, men som ikke er det samme, som det du selv beskæftiger dig med. Søg for eksempel på dyrefoder og dyrelegetøj og find frem til Canem. De har en veludformet og smart webshop.

Du kan også få inspiration fra en webshop, du selv har brugt og er blevet tiltrukket af. Det er godt at have nogle forskellige eksempler. Gå ind på webshoppen og studér forsiden. Ofte er forsiden det eneste indtryk, folk får, inden de begiver sig ud i at søge på specifikke produkter. Derfor er det vigtigste, at forsiden har al den information, man umiddelbart har brug for.

Undersøg de gode webshops, du har fundet, og tag notater. Hvad indeholder den? Et telefonnummer? Et smart logo? Eksempler på nogle produkter? En lille velformuleret velkomsttekst? Billeder? Der kan være mange ting, som er gode at have med. Læg især mærke til, hvordan det understreges tydeligt, hvad det egentlig er, butikken sælger.

Tænk som en kunde

Det gælder i alle forretninger, at det er givende at forsøge at tænke som en kunde. Når du har hentet inspiration og overført din viden til designet af din egen webshop, så prøv at besøge den som ’kunde’, der ikke ved noget om din virksomhed.

Får du den nødvendige information på forsiden? Virker webshoppen tiltalende, får du lyst til at købe noget? Virker det professionelt, som nogen man kan stole på? Disse tre punkter er muligvis de allervigtigste. Hvis siden ikke virker professionel, vil folk med det samme klikke væk. 

Når der er tale om en webshop, er det nemlig vigtigt at stole på sælgeren, da de skal pakke og sende produktet. Det er mere risikabelt at handle over nettet, og derfor er det vigtigt, at du får kundernes tillid med det samme.

Dette er selvfølgelig blot nogle af de aspekter, du bør overveje når du laver din webshop. En sidste god idé kan være at få nogle prøvekaniner, nogle venners venner eller bekendte, til at kigge på webshoppen, eller til at ’blindteste’ den over for en række andre butikker, der sælger det samme. På den måde kan du få god, objektiv feedback.