F1

Udfordringen for mange virksomhedsejere i dag er, at de er fra en tid, hvor AIDAS modellen og SWOT-analyserne herskede. Det var de 4 eller 7 P’ers tid. Det var en tid hvor det var muligt at differentiere priserne på tværs af regioner uden nævneværdige problemer. Kort sagt, det var tiden før Internettet. Hvorom de ovennævnte modeller stadig finder anvendelse i den moderne markedsføring, så er det mindst ligeså vigtigt at indtænke disse modeller ind i et system, hvor de også finder anvendelse på det virtuelle marked.

Selvom disse 2 aspekter af marketing bør være i symbiose med hinanden, er det vigtigt at skelne imellem dem, for at maksimere effekten af hver af dem og samtidig få en forståelse for hvilke parametre, som er gældende.

Hvad er offline marketing?

Offline marketing er marketing anno 1990. Det er branding bl.a. ved hjælp af slogans og jingles. De fleste kan f.eks. huske Nikes’ legendariske ”Just do it” eller Coca Colas’ ”Always Coca Cola”. Udfordringen for marketingsfolkene dengang var at ramme folk og målrette deres kampagner, men samtidig skyde med skarpt. Det var marketing ved hjælp af merchandise og billboards. For det vigtigste ved offline marketing er at forbrugerne er bekendt med dit brand. Og det bliver de først når de kan genkende dit logo og efterfølgende ved hvad dit logo står for, hvilket produkter det fører med sig og ydermere, hvilke værdier firmaet har. Onlineprinters er én af de mange virksomheder der i dag stadig leverer roll-ups, printet magasiner osv.

TV-reklamer er også en del af offline marketing, hvor man har 30 sekunder til at formidle et budskab videre. Udfordringen ved offline marketing er, at du får et bredt publikum ind og skal dermed målrette din kampagne til lavest fællesnævner, hvis du ønsker alle skal kunne forstå din kampagne. Dette betyder så omvendt at der er risiko for at nogle finder dine kampagner forsimplede.

Således omfatter offline marketing alt det, som man forbinder med traditionel marketing. Hvor nogle vil kalde det gammeldags, skal man ikke fornægte værdien af offline branding. For har man et stærkt brand, er det ligeså vigtig at være en del af folks bevidsthed, når de er foran skærmen, som når de står i supermarkedet.

Hvad er online marketing?

At definere online marketing kan være en diffus størrelse. For online marketing er alt fra at få lavet det rigtige logo til ens hjemmeside til at opsætte en Google Ads eller Facebook retargeting kampagne. Så den basale definition er, at online marketing er alt virtuel marketing og branding. Det er ligeledes online marketing at skrive et gæsteindlæg til en blog til trods for man ikke får et link til ens hjemmeside, for man gør sit brand stærkere. Således kan man gå så langt at sige, at hvis du repræsenterer et firma eller brand er alle dine offentlige handlinger på nettet marketing. Det kan være at svare på spørgsmål i en teknisk tråd eller at lave en podcast. Årsagen til at det alt sammen betragtes som online marketing er at det er fremmer brandkendskabet og brandstyrken.

Hvad er så forskellen på offline og online marketing og hvorfor er det vigtigt at kende den?

Forskellen på offline og online marketing kan sammenfattes meget kort. Offline marketing starter når kunden slukker sin computer. Her går den potentielle kunde over i den ”virkelige verden” og kan eksponeres for ens budskab i 3D. Det er vigtigt at kende forskellen på de 2 marketingsmuligheder og bruge dem til det de hver især er gode til. Eksempelvis kan du vælge at målrette informationstunge budskaber, som kræver forhåndskendskab, via sociale medier. Det kan du ikke gøre offline, men offline kan du lave merchandise, som skaber værdi for dit brand, når folk agerer i deres fritid.

Så det kortfattede budskab for at runde denne artikel af er, at selvom der er stor forskel på de 2 marketingskanaler kan ingen af dem stå alene i 2019.