F1
Arbejdsgruppe

Glade og produktive medarbejdere er den vigtigste ressource for enhver virksomhed. Derfor er det vigtigt at passe godt på de medarbejdere, du har, og sikre dig, at de har det godt og er tilfredse med deres arbejde i virksomheden.  

Medarbejdertilfredshed

Skab større medarbejdertilfredshed

Der er mange måder at skabe større tilfredshed blandt medarbejderne. Mange virksomheder sørger for at forkæle deres medarbejdere med firmagaver, gode frokostordninger og gratis kvalitetskaffe på arbejdspladsen. Det er også vigtigt at skabe et aktivt socialt liv, hvor medarbejderne får mulighed for at slappe af og koble fra sammen med deres kolleger. På den måde kan du, som leder, sørge for at skabe nære relationer mellem dine medarbejdere. Det vil komme virksomheden til gode, når samarbejdsrelationerne bliver stærkere, og tilliden og trivslen på arbejdspladsen øges. 

Sociale aktiviteter kan finde sted i pauserne eller efter arbejdstid, til fyraftenshygge eller -foredrag om vigtige emner, der optager dine medarbejdere både personligt og fagligt. Det kan også tage form af weekend-konferencer med fagligt indhold samt god tid til socialt samvær, fysisk udfoldelse og humoristiske indslag. Alt dette kan bidrage til at skabe gode og tillidsfulde relationer medarbejderne imellem samt mellem medarbejdere og ledelse. Dermed kan du opnå et godt psykisk arbejdsmiljø, en inkluderende arbejdsplads og tilfredse medarbejdere med stor arbejdsglæde.    

Teamwork

Tag ansvar for arbejdsmiljøet og dine medarbejderes helbred 

En anden vigtig faktor for medarbejdertilfredsheden er det fysiske arbejdsmiljø og medarbejdernes helbred. Derfor er der også flere og flere arbejdspladser, der tilbyder gratis træning og massage til deres medarbejdere. Hvis du har brug for at indrette et træningsrum på arbejdspladsen, kan du finde tips til at vælge det bedste træningsudstyr på nettet. Du kan også vælge at lave en favorabel aftale med et træningscenter i nærheden, hvis du ikke har den nødvendige plads. 

Udover træning er det selvfølgelig vigtigt for det fysiske arbejdsmiljø, at medarbejderne har adgang til ergonomiske møbler med individuelle indstillingsmuligheder. Især ved stillesiddende arbejde er det nødvendigt at kunne skifte arbejdsstilling i løbet af dagen med hæve-sænkeborde. Det kan også være en god ide at stille store gymnastikbolde eller forskellige typer ergonomiske stole og skamler til rådighed, så medarbejderne kan skifte deres almindelige kontorstole ud. Være også meget opmærksom på arbejdspladsens indeklima. Træk eller andre kuldegener er typiske i gamle bygninger, ligesom manglende udluftning kan være et stort problem. Lyt til dine medarbejdere og overvej, om der er renoveringer eller investeringer, som kan give bonus på medarbejdertrivslen ved at forbedre indeklimaet.